Selecteer een pagina

Deze week was er één van ups naar downs, loopings en weer op 2 benen verder. Na de Drie Dwaze Koningsdagen , kwam er hele harde bezinning. Tulin die na een jarenlange strijd is overleden.  En dat 10 jaar nadat onze vriend Jaap is overleden. Te  verdrietig en onwerkelijk afscheid te nemen van leeftijdsgenoten.  Een enorme kracht, strijd en levenlust hebben zij getoond. En mij geleerd.  Live life to the max and beyond!

Live life